Kikkers en padden

Kikkers en padden vallen onder de orde Anura van de klasse amfibieën.
Anura betekent letterlijk zonder staart, en dit is het grootste verschil met alle andere amfibieën. Kikkers en padden ontwikkelen wel een staart maar deze verdwijnt tijdens de metamorfose.

Amfibieën zijn koudbloedige dieren die een deel van hun bestaan in het water en een deel op het land doorbrengen.

Foto van een Groene kikker

Foto: Linda Tieke

In Nederland leven de volgende kikkers en padden:
 • Europese boomkikker
 • Bruine kikker
 • Meerkikker of grote groene kikker
 • Poelkikker of kleine groene kikker
 • Bastaardkikker of middelste groene kikker
 • Heikikker
 • Gewone pad
 • Rugstreeppad
 • Geelbuikvuurpad
 • Knoflookpad
 • Vroedmeesterpad

Alle van nature in Nederland voorkomende kikkers en padden zijn beschermd door de Flora- en Faunawet. Een aantal staat als kwetsbaar, bedreigd of ernstig bedreigd op de Nederlandse Rode Lijst.