Waarom zijn kikkers belangrijk?

Anatomie

Foto: Jonathan McIntosh

  • Kikkers worden veel gebruikt voor medisch onderzoek
  • Uit de huid van kikkers worden medicijnen gemaakt. Zo is uit de huid van een Zuid-Amerikaanse kikker een stof geisoleerd die als pijnstiller kan werken en zelfs beter dan morfine.
  • Studenten leren anatomie door kikkers te ontleden. Steeds minder vaak worden hier echte kikkers voor gebruikt. Het kan ook via de computer.
  • Kikkervisjes eten algen uit het water waardoor het helderder blijft.
  • Als er geen kikkers waren zouden er veel meer muggen zijn, denk hierbij vooral aan de malariamug.
  • Omdat kikkers water direkt via hun huid opnemen zijn ze erg gevoelig voor verontreinigd water en kunnen ze als graadmeter voor het milieu dienen.

Kikker met 3 rechter achterpoten

Foto: Edith Dijkxhoorn

Door klimaatveranderingen, vernietiging van de leefomgeving en ziektes zijn er de laatste jaren helaas veel kikkers verdwenen. Verschillende soorten zijn helemaal verdwenen, andere zeldzaam geworden.

Daarnaast verschijnen er veel misvormde kikkers en kikkers met afwijkende kleuren.

Op de foto staat een kikker met drie rechter achterpoten.


In 2008 zijn dierentuinen gestart met fokprogramma's om "te redden wat er te redden valt". In een speciaal laboratorium willen ze voldoende gezonde dieren kweken om ervoor te zorgen dat de populatie niet uitsterft. Op deze plekken staan de beestjes niet bloot aan ziekten en schimmels en wordt hun leefomgeving niet bedreigd.